Rydym yn darparu ystod eang o grwpiau ac ensembles sy’n bodloni anghenion pob cerddor ifanc, o ddechreuwyr llwyr i’r rhai sydd wedi symud ymlaen i safon eithriadol o uchel.

Ein nod yw adnabod, cefnogi a chyfeirio cerddorion a phlant a phobl ifanc mwy abl a thalentog sydd ag Anghenion Dysgu Ychwanegol i ystod eang o brofiadau a chyfleoedd. Mae hyn yn sicrhau bod pob plentyn a pherson ifanc yn cael cyfleoedd i berfformio i’w gallu gorau.

Rydym yn darparu gweithgareddau a chyfleoedd wythnosol i berfformio yn gyhoeddus. Dysgwch fwy am y grwpiau sydd ar gael:

Ensembles Taro

Ensembles Telynau

Côr Hyfforddi Iau

Côr Hyfforddi Hŷn

Côr Ieuenctid

Ensemble Gitâr

Band Gwynt Canolradd

Cerddorfa Sylfaen

Cerddorfa Ysgolion Uwchradd

Cerddorfa Ieuenctid

Pres Symffonig

Band Pres Ieuenctid

Uwch Ensemble Llinynnol

Ensemble Llinynnol Canolradd

Pres, Llinynnau a Chwythbrennau i Ddechreuwyr

Paniau Dur Iau a Hŷn

Aelodaeth a ffioedd

Mae pob un o’n ensembles am ddim i blant o deuluoedd incwm isel a phlant sy’n derbyn gofal.

Mae gennym 5 lefel o ensembles:

 • dechreuwyr,
 • sylfaen,
 • canolradd,
 • hŷn, ac
 • ieuenctid.
Cwrs Cyntaf (dechreuwyr)

Yn addas ar gyfer plant:

 • o safon dechreuwr i tua Gradd 1,
 • sydd wedi bod yn dysgu ers rhai wythnosau, neu
 • pwy sydd wedi defnyddio Camau Cerdd.

5 i 12 oed 

Sefydledig

Yn addas ar gyfer plant:

 • i tua safon Gradd 1 i tua Gradd 4.
 • 5 i 12 oed.
Canolradd a hyfforddiant

Yn addas ar gyfer plant:

 • tua Gradd 4 i tua Gradd 6 gyda ffocws ar ddatblygu mathau penodol o offerynnau (llinynnau, band chwyth, band pres, offerynnau taro).
 • o oedran cynradd uwch ac uwchradd is.
Hŷn

Yn addas ar gyfer plant:

 • tua Gradd 4 i tua Gradd 6.
 • oedran ysgol uwchradd (gall rhai o’r oedran cynradd uchaf fod yn addas).

Ieuenctid

Yn addas ar gyfer plant:

 • o gwmpas gradd 6 ac uwch, drwy glyweliad neu enwebiad athro.
 • sy’n ddisgyblion oedran ysgol uwchradd ac yn fyfyrwyr prifysgol sy’n dychwelyd.

Ffioedd

Ffioedd grwpiau
GrŵpFfioedd fesul tymor (talwyd ymlaen llaw)Ffioedd y mis
Wythnosol 1 awr o hyd£45£13.50
Wythnosol 1.5 awr o hyd£55£16.50
Wythnosol 2 awr o hyd£65£19.50
Wythnosol 2.5 awr o hyd£70£21
Mynediad aml-grŵp£70£21

Mae cyrsiau gwyliau yn costio £15 y disgybl, y dydd.