Mae gweithio mewn partneriaeth ag ysgolion, lleoliadau a cherddorion ledled Cymru yn flaenoriaeth allweddol i Cerdd CF.

Mae ein partneriaethau yn ein galluogi i ddathlu’r ystod eang o gerddoriaeth sydd gan ein diwylliant a’n treftadaeth yng Nghymru i’w gynnig.