Yn galw ar bob rhiant!

Cofrestrwch ar gyfer gwersi cerddoriaeth eich plentyn, gwnewch gais i fenthyg offeryn neu gofrestru i ymuno â grŵp cerddorol.

Unwaith y bydd gennych gyfrif gyda ni, gallwch reoli gwersi eich plentyn, aelodaeth grŵp a chofrestru ar gyfer digwyddiadau yr hoffech eu mynychu.

#Ysbrydoli #Creu #Perfformio

♫ ♩
♯ ♪

‘Dylai profi llawenydd cerddoriaeth, yn ei holl ffurfiau, fod wrth wraidd pob ysgol a lleoliad. Rydym am i blant a phobl ifanc o bob rhan o Gymru gael cyfleoedd i chwarae, canu, cymryd rhan a chreu cerddoriaeth, yn ein hysgolion a’n lleoliadau, yn ogystal ag yn ein cymunedau
Cynllun cenedlaethol ar gyfer addysg cerddoriaeth