Yr unig ffordd i ddod yn gerddor da yw chwarae’n rheolaidd. Trwy ddilyn ychydig o awgrymiadau syml, gall eich plentyn gael mwy allan o’i amser ymarfer a chyrraedd ei nodau yn gyflymach.

Ein awgrymiadau ymarfer

Gosodwch amser rheolaidd fel bod ymarfer yn dod yn rhan o’ch trefn ddyddiol. Meddyliwch am yr hyn sy’n rhaid i chi ei wneud cyn i chi ddechrau chwarae a gosod rhai targedau i chi’ch hun.
Cynllunio
Bydd eich athro yn gosod targedau, cyngor a sylwadau bob wythnos, felly cymerwch amser i edrych ar eich llyfr ymarfer neu borth ar-lein.
Darllen
Mae ymarfer da yn cynnwys eich meddwl, eich corff, eich emosiynau, a’r gerddoriaeth. Efallai y bydd eich rhiant neu athro yn gallu gwneud i chi dreulio amser yn chwarae’r nodiadau, ond dim ond chi all ganolbwyntio’ch meddwl.
Meddwl
Mae cerddoriaeth yn ymwneud â’r sain, felly cofiwch wrando bob tro y byddwch chi’n chwarae. Weithiau, gall fod yn ddefnyddiol gwneud recordiad neu ofyn i rywun arall wrando a helpu.
Gwrando
Dechreuwch drwy gynhesu. Torrwch eich darnau i fyny i adrannau bach a gweithio ar y rhannau heriol cyn i chi chwarae’r holl ffordd drwodd. Peidiwch â chwarae rhywbeth unwaith yn unig – ailadroddwch ef hyd yn oed pan fyddwch wedi’i feistroli. Gadewch amser i adolygu pethau rydych chi eisoes wedi’u dysgu ac yn mwynhau chwarae.
Amser
Efallai na fyddwch yn gweld gwelliant ym mhob ymarfer. Mae’n arferol i gynnydd fod yn heriol ar adegau. Ond mae ymarfer rheolaidd bob amser yn eich cael chi’n agosach at eich datblygiad nesaf.
Byddwch yn amyneddgar

‘Get Playing’ gan Music Mark

P’un a ydych chi’n canu, chwarae offeryn, yn creu neu’n mwynhau gwrando ar gerddoriaeth, mae tystiolaeth yn dangos bod llawer o fanteision i ymgysylltu â cherddoriaeth o oedran ifanc.

Mae cerddoriaeth yn llawer o hwyl, ond oeddech chi’n gwybod y gall hefyd gefnogi lles a datblygu sgiliau gwaith tîm? Dysgwch am rai o fanteision cerddoriaeth drwy Get Playing gan Music Mark.