Lleolir Stiwdio Gerdd CF yng Nghanolfan Gelfyddydau Chapter yng nghanol Caerdydd. 

Rydym yn cynnig recordio sain, cymysgu a mastro, yn ogystal â chynhyrchu fideo llawn yn ein stiwdio recordio a’n ystafell amlgyfrwng byw o’r radd flaenaf.

Recordio Cerddoriaeth

Nid oes unrhyw brosiect yn rhy fawr na bach i ni yn y Stiwdio Gerdd, gallwn ddarparu ar gyfer sesiynau recordio ar gyfer:

 • perfformwyr unigol,
 • cantorion-gyfansoddwyr,
 • bandiau, a
 • grwpiau mwy fel corau, ensembles pres neu linynnol.

Mae acwsteg naturiol ein hystafell sain byw eang yn gwella sŵn lleisiau ac offerynnau fel ei gilydd gan roi lle i’r gerddoriaeth anadlu wrth i chi recordio a dal y hud.

Yn ogystal â’n hystafell sain byw, mae gennym fwth ynysu pwrpasol neu ‘ystafell farw’ sy’n ddelfrydol ar gyfer recordio lleisiau ac offerynnau unigol er mwyn dybio yn ogystal â recordio llais a chyfweliadau glân.

Gynhyrchu fideos

Ni ellir gorbwysleisio pwysigrwydd cael fideo neu rîl hyrwyddo o ansawdd uchel.

Bydd fideo wedi’i ffilmio, ei olygu a’i gynhyrchu’n broffesiynol yn dod â’ch prosiect / recordiad yn fyw heb sôn am roi’r asedau hyrwyddo i chi sydd eu hangen arnoch i’w cynnwys ar eich gwefan, llwyfannau cyfryngau cymdeithasol a’ch sianel YouTube.

Mae hynny gennym hefyd yma yn Stiwdio Gerdd CF, yn ogystal â’n stiwdio recordio rydym yn gallu cynnig pecynnau ffilmio, golygu a chynhyrchu fideo llawn i gyd-fynd â’ch prosiect a’ch cyllideb.

Gofod Ymarfer neu Cyn Cynhyrchu

I roi hwb i’ch prosiect mae’r lle perffaith i chi ymarfer a gweithio ynddo gennym cyn y cynhyrchiad. Mae ein hystafell sain byw amlgyfrwng mawr ac eang yn dod gyda system:

 • PA Bosse F1 Array,
 • seinyddion monitro, a
 • desg gymysgu digidol Allen & Heath QU-16.

Mae yna hefyd detholiad o feicroffonau, amps, piano grand a chit drymiau trydan Roland.

Recordio a ffilmio symudol ac ar leoliad

Rydym hefyd yn cynnig recordio a ffilmio ar leoliad i ddal eich perfformiad byw yn berffaith, waeth pa mor ddiddos neu fawr yw’r lleoliad. Mae prosiectau blaenorol wedi cynnwys:

 • cyngherddau neu cynyrchiadau ysgol,
 • gigs bandiau byw,
 • sioeau theatr, a
 • chyngherddau cerddorfaol llawn mewn lleoliadau fel Neuadd Dewi Sant.

Profiad fel Seren Bop

Yr anrheg profiad perffaith ar gyfer unrhyw ddarpar seren, boed yn lleisydd, offerynwyr, selogion karaoke neu hyd yn oed dim ond grwpiau o ffrindiau neu barti plu neu stag.

Mae ein pecyn Profiad Seren Bop yn canolbwyntio ar gael hwyl! Daw eich breuddwyd o fod yn seren bop yn fyw. Byddwch yn gwisgo pâr o glustffonau, sefyll o flaen meicroffon mewn stiwdio recordio broffesiynol, canu a recordio fersiynau o’ch hoff ganeuon.  Bydd gennych eich recordiad gorffenedig fel ffeil MP3 i’w chadw ar ddiwedd y sesiwn yn barod i chwarae i’ch ffrindiau.

Gellir uwchraddio’r pecyn hwn hefyd i gynnwys profiad Sesiwn Fideo Seren Bop. Gallwn deilwra’r Profiad Seren Bop i gyd-fynd â’ch gofynion unigol.

Cost

Gellir archebu’r stiwdio a’r ystafell fyw/amlgyfrwng fesul awr neu ddiwrnod ac mae’n dod yn gyflawn gyda pheiriannydd/cynhyrchydd stiwdio.

 • £42.00 fesul awr
 • £300.00 am y dydd

Os hoffech drafod eich prosiect yn fanylach neu os oes gennych unrhyw gwestiynau am y Profiad Seren Bop mae croeso i chi gysylltu â ni.

Pecynnau Addysg Cerddoriaeth Ddigidol

Ar y cyd â’n stiwdio recordio amlgyfrwng rydym yn cynnig nifer o becynnau Addysg Cerddoriaeth Ddigidol wedi’u teilwra ar gyfer ysgolion, disgyblion a staff.

Hyfforddiant Staff Cerddoriaeth Ddigidol a TG

Os yw’r syniad o roi unrhyw fath o wers gerddoriaeth ddigidol neu TG yn codi braw arnoch chi neu’ch staff, rydym yn cynnig hyfforddiant cerddoriaeth ddigidol a TG pwrpasol i athrawon. Mae hwn yn canolbwyntio ar ddefnyddio iPad gyda meddalwedd cynhyrchu cerddoriaeth sylfaenol ac Apiau fel GarageBand ochr yn ochr â’r meddalwedd golygu fideo iMovie.

Cyrsiau iPAd/GarageBand Dosbarth Cyfan

Rydym yn cynnig cwrs iPAd/Garage Band pwrpasol i’r dosbarth cyfan ar gyfer disgyblion ysgolion cynradd ac uwchradd.  Gall hyn fod yn gwrs byr i ddechreuwyr dros 5 wythnos neu’n hirach mewn dyfnder o 10 wythnos y tymor. Mae hyn wedi profi’n hynod boblogaidd ymhlith staff a disgyblion gan ei fod yn ticio cymaint o flychau cwricwlwm.

TGAU, BTEC a Cherddoriaeth Lefel A neu Cymorth Technoleg Cerddoriaeth

Rydym yn deall yn llwyr y pwysau, llwyth gwaith a’r cyfyngiadau amser y mae’r rhan fwyaf o athrawon cerddoriaeth ystafell ddosbarth yn eu hwynebu, yn enwedig o ran dod o hyd i’r amser digonol i recordio a ffilmio gwaith cyfansoddi, gwaith cwrs a pherfformio BTEC, TGAU a Safon Uwch disgyblion. Rydym hefyd yn deall nad oes gan bob ysgol yr offer, y gofod na’r wybodaeth dechnegol i gyflawni hyn yn hawdd.  Peidiwch â phoeni, rydych chi mewn dwylo da. Yn ogystal â meddu ar ein stiwdio bwrpasol o’r radd flaenaf yng Nghanolfan Gelfyddydau Chapter (y gellir ei harchebu at y diben hwn) gallwn hefyd ddod atoch chi a’ch ysgol. Mae gennym nifer o athrawon technoleg cerdd a allai ddod i’ch cefnogi chi a’ch disgyblion ac ysgafnhau’ch llwyth gwaith.

Offer stiwdio a manylebau technoleg

Wele pa offer sydd ar gael a’r manylebau technoleg.

Maint yr ystafelloedd

 • Stiwdio: 6m x 3m
 • Ystafell fyw/gofod ymarfer: 9m X 6.5m

Offer Stiwdio

 • Desg gymysgu ddigidol Allen & Heath QU-24
 • 2 x MacBook Pro (Apple M1 Pro chip)
 • Steinberg Cubase Pro 12
 • Logic Pro
 • Halion
 • Tonnau (bwndel diemwnt)
 • Monitorau stiwdio Genelec 8030
 • Rhyngwyneb mic pre/sain SSL
 • Nord Piano 5
 • 2 x Line 6 Helix
 • Sans Amp Bass Pre Amp
 • Detholiad o gitarau (trydanol, acwstig 6 a 12 llinyn, bas)
 • Clustffonau DT 770 Pro
 • 20 x Clustffon Rh-5 Roland

Ystafell Fyw ac Ystafell Ymarfer

 • Piano Cyngerdd Yamaha         
 • Piano Uchel Frazer
 • Pecyn Drymiau Trydan Roland TD27KV
 • Tripod Desg Gymysgu Ddigidol Allen & Heath QU-16
 • System PA Bose F1 812/ F1 Sub Flex Array
 • 4 x Sgriniau Llwyfan DB Technologies Flexsys FMX12
 • Detholiad o gitarau a gitarau bas
 • Detholiad o amps ymarfer
 • Detholiad o feicroffonau

Fideo ac amlgyfrwng

 • Final Cut Pro
 • 4 x Camera Sony – a7
 • 4 x Sony – FE 24-105mm F4 Lens
 • 4 x Tripod Manfrotto Befree
 • 2 x Sony HVL-F60RM2 Flashgun
 • 2 x Becyn Golau Fideo Softbox
 • 2 x Sgrin Gwyrdd Cludadwy

Meicroffonau

 • 1 x Neumann U87
 • 2 x Neumann TLM103
 • 2 x AKG C414
 • 4 x Sontronics STC-1
 • 1 x Coles 4038
 • 1 x Set mic drymiau llawn Audix DP Elite
 • 4 x Shure SM57
 • 4 x Shure SM58

Cysylltu â ni

E-bost: addysgcerddoriaethcf@caerdydd.gov.uk

Ffôn: 029 2087 2741