Mae CF Music Education yn wasanaeth di-elw, ar y cyd a gynhelir gan Gyngor Caerdydd a Chyngor Bro Morgannwg. Rydym yn darparu profiadau cerddoriaeth, perfformiadau a hyfforddiant i blant a phobl ifanc a ni yw’r prif sefydliad yn y rhanbarth ar gyfer y Cynllun Cenedlaethol ar gyfer Addysg Cerddoriaeth.

Rydym yn addysgu tua 7,000 o blant yn wythnosol i ganu neu chwarae offeryn cerddorol, cyflwyno’r Cynllun Cenedlaethol ar gyfer Addysg Cerddoriaeth sy’n cefnogi’r Cwricwlwm i Gymru. Rydym yn darparu ystod gyffrous ac amrywiol o hyfforddiant cerddoriaeth, ensemble a chyfleoedd cydweithredol i bawb.

Mae llawer o’n myfyrwyr yn mynd ymlaen i chwarae mewn ensembles Cenedlaethol a’r DU fel y Côr Ieuenctid Cenedlaethol, Band Pres a Cherddorfa Cymru. Rydym yn ymfalchïo mewn gofalu am anghenion pob plentyn a darparu’r hyfforddiant arbenigol sydd ei angen er mwyn i bob plentyn wireddu ei botensial.

Ein nodau

Ein nod yw gwella mynediad at greu cerddoriaeth o safon, codi safonau addysg gerddorol ar draws pob ysgol a lleoliad, a darparu llwybrau cerddorol cyffrous i blant a phobl ifanc trwy ensembles dysgu a cherddoriaeth.

Rydym wedi ymrwymo i weithio’n agos gyda’r holl arweinwyr ac ymarferwyr mewn ysgolion a lleoliadau ledled Caerdydd a Bro Morgannwg. Ein nod yw gwneud cynnig sy’n cyd-fynd â’r Cwricwlwm i Gymru, sy’n rhoi profiadau rhagorol i’r plant a’r bobl ifanc ac yn gwella’r mynediad a’r cyfleoedd i’r gerddoriaeth a’r celfyddydau mewn cymunedau.

Ein nod yw:

  • ymgysylltu â phob plentyn a pherson ifanc ar draws ein cymunedau
  • ysbrydoli’r genhedlaeth nesaf o gerddorion ifanc,
  • creu cyfleoedd a cherddoriaeth,
  • a rhoi cyfleoedd rhagorol i berfformio.

Ein Tîm

Mae ein hathrawon yn gerddorion profiadol a chymwys sy’n frwd dros ddarparu addysg cerddoriaeth. Mae pob aelod o’n tîm yn cynnal gwiriad manylach gan y Gwasanaeth Datgelu a Gwahardd (GDG) ac maent yn aelodau o Gyngor y Gweithlu Addysg.

Fel rhan o’n rhaglen hyfforddi flynyddol, mae pob athro yn derbyn hyfforddiant gorfodol wrth ddiogelu plant a phobl ifanc, cymorth cyntaf, asesu risg a chodi a chario.